Histamine

Wanneer je last hebt van een allergische reactie, maakt het lichaam een zogenaamde chemische neurotransmitter aan; histamine is een goed voorbeeld van een dergelijke neurotransmitter. Dit gebeurt bij bijvoorbeeld jeuk aan de huid, een opzwelling van de huid, huiduitslag en hoesten als gevolg van een allergeen, zoals een insectenbeet, bepaalde soorten voedsel of een irriterende stof. Het aanmaken van histamine bij een allergische reactie is niet het enige nut van deze stof, zo draagt histamine ook bij aan het reguleren van de fysiologische functie in de darmen en beïnvloedt het onder meer de seksuele respons van de mens. Kortom, histamine speelt een bepalende rol in ons lichaam!

Allergische reacties en histamine

Histamine wordt niet alleen aangemaakt bij een allergische reactie van ons lichaam, er is standaard een kleine hoeveelheid histamine aanwezig. Op het moment dat er een vreemde stof wordt opgemerkt door ons lichaam, zal er een grotere hoeveelheid histamine worden aangemaakt. Hoewel histamine voornamelijk als doel heeft om een allergische reactie tegen te gaan, draagt het niet altijd op een positieve manier bij aan onze gezondheid. Een grote hoeveelheid histamine is namelijk schadelijk en kan in uiterste gevallen zelfs zorgen voor een shock of dodelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als mensen allergisch zijn voor een bepaald soort eten, waardoor er dermate veel histamine aan wordt gemaakt dat het schadelijk is.

Aanmaak histamine tegengaan met antihistaminica

Om de grote aanmaak van histamine enigszins te kunnen beperken en opvangen, zal het lichaam proberen een antistof aan te maken. De medische naam voor deze stof is epinefrine, wat we ook kennen als adrenaline! Door de aanmaak van adrenaline, zal de werking van de histamine in ons lichaam enigszins geneutraliseerd worden bij een allergische reactie. Net als met histamine is het ook bij adrenaline niet goed, als het lichaam teveel aanmaakt van deze stof. Teveel adrenaline kan namelijk zorgen voor angst- en paniekaanvallen. Dit wil je vanzelfsprekend voorkomen.

Andere vormen van antihistaminica, zoals cetirizine, helpt je bij het verminderen van de aanmaak van histamine. Antihistaminica draagt ook bij aan het herstel bij een verkoudheid, doordat het de opzwelling bij een verkoudheid doet afnemen.